Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een goede methode om door middel van intensieve gesprekken en oefeningen te ontdekken langs welke lijnen  je leven zich voltrekt. Als je om wat voor redenen dan ook de behoefte voelt je leven te veranderen, dan is dit een goede eerste stap.
Uitgangspunt is de noodzaak om met open blik en eerlijk naar jezelf te kijken en in dezelfde geest met anderen te communiceren. NLP maakt je bewust van je sterke en zwakke kanten. Het maakt duidelijk dat ook je zwakke kanten er mogen zijn. Het gaat er om orde te brengen in de overvloed aan prikkels die je iedere dag weer binnen krijgt via je ogen, oren, neus, smaak en tastzin. Prikkels die invloed hebben op je gedachten, gevoelens en stemmingen. 

Het is zinvol die prikkels te verkennen en na te gaan welk effect ze hebben, bijvoorbeeld op je gemoedstoestand. Die kennis is een betrouwbare basis voor pogingen jezelf sterker en evenwichtige te maken.

Als coach zal ik je daarbij graag de hand reiken.

Als je meer informatie wilt hebben of jezelf wilt aanmelden bel 06 5151 06 09 of email Hetty.