Energetische Coaching

Coaching: hulp op de weg naar bewustwording.

Er zijn veel goede redenen om contact te zoeken met een coach en met die hulp op weg te gaan naar een meer bewuste en beter uitgebalanceerde manier van leven.

  • Echte problemen zijn misschien niet aan de orde, maar er is wel dat irritante gevoel dat je iets mist in je leven. Iets dat misschien wel van essentiele betekenis zou zijn als het er wél was. Iets dat meer zin en betekenis aan al je doen en laten zou kunnen geven. En dat je leven rijker zou kunnen maken.
  • Het kan ook zijn dat er wél problemen zijn. Dat je worstelt met het gevoel dat je leven niet helemaal (of helemaal niet) in balans is. Dat zou een bron van onrust, spanning en geestelijke vermoeidheid, ja zelfs van lichamelijk ongemak  kunnen zijn.

In beide gevallen (en alle mogelijkheden daar tussenin) ligt de gang naar een goede coach voor de hand. Wat niet betekent dat het om een gemakkelijke stap gaat. De meeste mensen hebben er geen moeite mee in geval van lichamelijke kwalen of kwaaltjes naar de dokter te stappen. De stap naar een energetische coach is lastiger. Daar zul je zelf aan de slag moeten. Je zult je eigen bestaan moeten doorgronden. Op zoek gaan naar kortsluitingen tussen je leven van alledag en de wezenlijke kanten van je bestaan. Je eigen ik ontdekken. En vervolgens, met hulp van de coach, op zoek gaan naar middelen om ongerijmdheden te verhelpen. Dat proces is niet eenvoudig. Maar het resultaat zal weldadig blijken. Geest en lichaam zullen tot rust komen en tegelijkertijd aan kracht energie winnen.     

De hulp van een goede coach is daarbij onmisbaar.

Een goede coach beschikt over een breed scala van kennis, kennis van de middelen die op dit gecompliceerde terrein voor handen zijn en hun effectiviteit hebben bewezen.

Een goede coach heeft persoonlijk de weldadige werking ervaren van bepaalde levensprocessen.

Een goede coach past perfect bij je, je voelt je veilig. Er zal immers meer dan een click moeten zijn tussen degene die op weg gaat en de begeleider aan zijn of haar zijde.

Om daar zeker van te zijn, vindt na een eerste contact een uitvoerig intakegesprek plaats. Daarbij verkennen we wat de redenen zijn van je komst, welke problemen en blokkades kunnen worden weggenomen en wat je daarmee hoopt te bereiken. Ook komen de in de praktijk beschikbare middelen en methodieken ter sprake.   

Als je meer informatie wilt hebben of jezelf wilt aanmelden bel 06 5151 06 09 of email Hetty.