Mogelijkheden

Coaching: hulp op de weg naar bewustwording.

Er zijn veel goede redenen om contact te zoeken met een coach en met die hulp op weg te gaan naar een meer bewuste en beter uitgebalanceerde manier van leven.

  • Echte problemen zijn misschien niet aan de orde, maar er is wel dat irritante gevoel dat je iets mist in je leven. Iets dat misschien wel van essentiele betekenis zou zijn als het er wél was. Iets dat meer zin en betekenis aan al je doen en laten zou kunnen geven. En dat je leven rijker zou kunnen maken.
  • Het kan ook zijn dat er wél problemen zijn. Dat je worstelt met het gevoel dat je leven niet helemaal (of helemaal niet) in balans is. Dat zou een bron van onrust, spanning en geestelijke vermoeidheid, ja zelfs van lichamelijk ongemak  kunnen zijn.

In beide gevallen (en alle mogelijkheden daar tussenin) ligt de gang naar een goede coach voor de hand. Wat niet betekent dat het om een gemakkelijke stap gaat. De meeste mensen hebben er geen moeite mee in geval van lichamelijke kwalen of kwaaltjes naar de dokter te stappen. De stap naar een energetische coach is lastiger. Daar zul je zelf aan de slag moeten. Je zult je eigen bestaan moeten doorgronden. Op zoek gaan naar kortsluitingen tussen je leven van alledag en de wezenlijke kanten van je bestaan. Je eigen ik ontdekken. En vervolgens, met hulp van de coach, op zoek gaan naar middelen om ongerijmdheden te verhelpen. Dat proces is niet eenvoudig. Maar het resultaat zal weldadig blijken. Geest en lichaam zullen tot rust komen en tegelijkertijd aan kracht energie winnen.     

De hulp van een goede coach is daarbij onmisbaar.

Een goede coach beschikt over een breed scala van kennis, kennis van de middelen die op dit gecompliceerde terrein voor handen zijn en hun effectiviteit hebben bewezen.

Een goede coach heeft persoonlijk de weldadige werking ervaren van bepaalde levensprocessen.

Een goede coach past perfect bij je, je voelt je veilig. Er zal immers meer dan een click moeten zijn tussen degene die op weg gaat en de begeleider aan zijn of haar zijde.

Om daar zeker van te zijn, vindt na een eerste contact een uitvoerig intakegesprek plaats. Daarbij verkennen we wat de redenen zijn van je komst, welke problemen en blokkades kunnen worden weggenomen en wat je daarmee hoopt te bereiken. Ook komen de in de praktijk beschikbare middelen en methodieken ter sprake.   

Klankhealing

Laat je verrassen door magische klanken van diverse klankschalen, Ocean-drum, andere instrumenten en mijn stem.

Klankentrillingen hebben de eigenschap door te dringen tot in de diepste kern van je bestaan. Zij transformeren  op energetisch niveau het bewuste en onbewuste. Als gevolg daarvan daarvan komen allerlei emoties los:  blijdschap, vreugde, verdriet en wat dies meer zij.

De helende kracht van de klank brengt groei, natuurlijk evenwicht en vrijheid tot stand.

In volledige rust, totaal ontspannen liggend op een matras, het hoofd op een kussen, een behaaglijk dekentje over je heen, onderga je de weldaad en helende werking. Je dompelt je onder in een een klankbad. Je gedachten zijn helemaal vrij; er zijn geen taken of verplichtigen. Even hoef je helemaal niets.

De ervaring dat dit tot de mogelijkheden behoort, is genoeg om je een ander mens te voelen.

Mindfulness en Bezinning

Donderdag 17 september begint een serie Meditatie en Bezinning.
Je bent welkom in de middag vanaf 13:30, rond 15:15 ronden we deze middagen af.
Je bent welkom in de avond vanaf 19:30, rond 21:15 ronden we deze avonden af. 

De stilte opzoeken, even geen ruis en heftigheid van alledag.
Gewoon een moment van rust en ontspanning, onder begeleiding van de klanken van mijn stem, toepasselijke muziek of klankschalen.

We werken met levensenergie, chakra's, bewustzijn, verbinding met jezelf en anderen.
We doen oefeningen uit de Qi-Neng Chi Gong en de Vietnamese boeddhistische monnik Tich Nhat Hanh.

Vanuit het moment van rust in stilte is het mogelijk je geest zo te ontspannen, dat onnodige gedachten verdwijnen. Je denken komt volledig tot rust. Zo komt er ruimte vrij die je in staat stelt goed naar je eigen gevoel en je eigen lichaam te luisteren.

Verschillende thema's komen aan bod:
Spanning en stress, rust en stilte, positieve en negatieve gedachten, loslaten en overgeven, geven en ontvangen.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een goede methode om door middel van intensieve gesprekken en oefeningen te ontdekken langs welke lijnen  je leven zich voltrekt. Als je om wat voor redenen dan ook de behoefte voelt je leven te veranderen, dan is dit een goede eerste stap.
Uitgangspunt is de noodzaak om met open blik en eerlijk naar jezelf te kijken en in dezelfde geest met anderen te communiceren. NLP maakt je bewust van je sterke en zwakke kanten. Het maakt duidelijk dat ook je zwakke kanten er mogen zijn. Het gaat er om orde te brengen in de overvloed aan prikkels die je iedere dag weer binnen krijgt via je ogen, oren, neus, smaak en tastzin. Prikkels die invloed hebben op je gedachten, gevoelens en stemmingen. 

Het is zinvol die prikkels te verkennen en na te gaan welk effect ze hebben, bijvoorbeeld op je gemoedstoestand. Die kennis is een betrouwbare basis voor pogingen jezelf sterker en evenwichtige te maken.

Als coach zal ik je daarbij graag de hand reiken.

Reading en Healing

Ieder mens, ieder dier, iedere plant, alles wat er is op deze aarde,  heeft een energetisch veld, een aura om zich heen. Als energetisch coach stem ik me af op het energetisch veld van jouw persoon. In de reading lees ik jouw energie, in je aura, je lichaam of je chakra's , net wat aan de orde is. Dit laat het welzijn van je zien, door kleuren en/of symbolen. Door die waar te nemen, kan ik een beeld krijgen van eventuele storingen in je energieveld. Ook zie ik wat er op dit moment voor jou belangrijk is. Dit alles benoemen en naar de oppervlakte van je bewustzijn brengen, kan op zich al een helend effect geven.

Na de reading zal ik altijd een healing toepassen. Daarmee kan ik energieblokkades verzachten en – waar nodig en mogelijk –  opruimen. Zo kan ik zorgen dat je energie weer beter gaat stromen en er toe bijdragen dat je balans hersteld wordt.

Reading en healing hebben niets zweverigs. Ze zijn juist heel aards. Alleen door goed in contact met de aarde te blijven, kan ik dit werk doen. Juist doordat ik met beide voeten stevig op de grond sta.

Verlies en Rouwtherapie

Allemaal hebben wij in ons leven te maken met verlies en rouw. Rouwtherapie behandelt  vele vormen van verlies en rouw. De  meeste mensen gaan hierbij vaak alleen uit van het overlijden van een dierbare. Ook het einde van een relatie, verlies van zekerheden, een niet gehaald doel, gezondheid, eigenwaarde en materiële zaken zorgen voor een gevoel van verlies en rouw.

Verlies verwerken gaat niet zomaar en kost tijd en aandacht. Een verlies raakt je in je kern, vaak kom je in een warboel van emoties terecht en weet je niet goed hoe je hiermee om moet gaan. Je wilt wel en moet wel verder. Maar hoe? Loslaten en afscheid nemen van wat was. Het is opnieuw een evenwicht vinden tussen omkijken naar wat was, stilstaan bij je gevoelens en de kracht terug vinden om verder te gaan met je leven.

Rouwtherapie heeft als doel je te helpen je natuurlijke evenwicht te herstellen. In een kennismakingsgesprek is er alle tijd en aandacht om te bepalen hoe we dat gaan doen.

Wandelcoaching en Meditatie

Wandelen brengt rust terwijl je in beweging bent. De drukte van alledag verdwijnt. Het hoge tempo, de haast die bijna normaal is geworden, neemt af. Je gaat bewust bewegen, kijken, voelen, horen en ruiken. Letten op symbolieken en metaforen in de natuur die je kunnen spiegelen. Al je zintuigen komen aan bod. Wandelen zonder te praten, een enkele vraag, alleen al daardoor ontstaat rust en ruimte voor antwoorden. Zo kom je tot inzichten die heel direct met je eigen leven te maken hebben. Misschien doen zich ook bijzondere emoties voor, nu je je zozeer bewust bent van het functioneren van je lichaam, de manier waarop het gevoed wordt door je omgeving, de energie die dat meebrengt en de beweging die ontstaat en doorgaat. Doorgaat zolang je wilt.

Voor meer informatie of om je aan te melden voor een workshop bel 06 5151 06 09 of email Hetty.